Městské prostředí – bezpečnostní hrozba nebo příležitost pro prevenci?

Pro 4, 2022 | Aktuality

Zúčastnili jsme se Mezinárodní odborné konference “Městské prostředí – bezpečnostní hrozba nebo příležitost pro prevenci?“. Konference se konkrétně zabývala Přínosy prevence kriminality prostřednictvím konceptu Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) a technických norem prevence kriminality pro bezpečnost a veřejný pořádek ve městech.

Konference se uskutečnila při příležitosti Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Cílem bylo zvýšení povědomí o výše zmíněných konceptech na úrovni institucí, zástupců měst a policejních složek, o jejich přínosech v praxi a významu standardizace v této oblasti.

Konference se skládala ze šestnácti přednášek, které vedly experti z celé Evropy. Jednotlivé přednášky byly rozděleny do třech bloků – 1) Představení konceptů a jejich přínosů; 2) CPTED a technické normy ve městech; 3) CPTED a technické normy v práci policie. Zejména oceňujeme, že byl kladen velký důraz na příklady z praxe. Z přednášek bychom rádi vyzdvihli následující:

  • JUDr. Michal BARBOŘÍK: Urban environment – security threat or opportunity for prevention?
  • Ing. Alena ŠIMKOVÁ: European Standardization Committee CEN/TC 325
  • Ing. Stefan KREBS, Ph.D.: What are the technical standards for crime prevention and where do they help us?
  • Doc. RNDr. Kvetoslava MATLOVIČOVÁ, PhD. – Mgr. Peter MOCÁK: Využitie konceptu CPTED pri plánovaní a revitalizácii slovenských miest na príklade mesta Prešov
  • doc. Ing. arch. Patrik KOTAS: Opatření ke zvýšení bezpečností a prevence kriminality v plánování dopravních staveb a prostředků veřejné dopravy
  • Paul van SOOMEREN: Crime Prevention through building design urban planning and city maintenance Principles and process
  • Paul van SOOMEREN: A police partnership approach for CPTED: from arson and burglary to terrorism vandalism and violence

Chtěli bychom poděkovat všem organizátorům a přednášejícím za skvěle odvedenou práci. Odnesli jsme si mnoho nových informací a podnětů k zamyšlení, které využijeme v naší další činnosti.