Německý kongres prevence kriminality – „Krize a prevence“

Čvn 29, 2023 | Aktuality

12. a 13. června se uskutečnil v německém Mannheimu 28. ročník Německého kongresu prevence kriminality na téma Krize a prevence. Jednotlivé příspěvky se konkrétně věnovaly vnímání dopadů, řešeními a preventivními přístupy k řešení současných krizí. Zejména pak byly zmiňovány dopady pandemie, klimatických změn, uprchlické krize a stupňující se sociální konflikty. V rámci naší činnosti můžeme doporučit zejména následující příspěvky:

Kriminalizace chudoby – Prof. Dr. John Rook

Příspěvek se zabývá vztahem mezi chudobou a kriminalitou. Konktrétně byly představeny příklady legislativy a dalších opatření přispívajících k přetrvávání a cyklické povaze chudoby, jejich případné způsoby řešení, které mohou vést ke zlepšení stávajícího stavu.

Městská bezpečnost jako participativní výzva – Simone D‘Antonio

Příspěvek se zaměřil na představení metodiky ToNite, jejížm cílem je vytvořit komplexní plánování prevence kriminality v městských zástavbách. ToNite vychází z přesvědčení, že městská bezpečnost je spojena zejména se správným a různorodým využíváním veřejných prostranství.

Strategický rámec krizového řízení INTERPOLu – Sultan Bin Sumaida

Jedná se o příspěvek, který prezentoval řešení krizového managementu v rámci INTERPOlu. Do konkrétních podrobností byly představeny hlavní zásady, typologie krizí, jednotlivé fáze řešení mimořádných situací a struktura týmu krizového řízení.

Záznamy z kongresu (v angličtině a němčině) můžete najít zde