Nová kategorizace staveb v požární bezpečnosti a ochraně obyvatelstva

Pro 14, 2021 | Aktuality

V pátek 10.12. vešla v platnost Vyhláška č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Vyhláška zavádí kritéria a charakteristiku staveb za účelem dělení do čtyřech kategorií: 0, I, II a III. Vyhláška doplňuje změnu zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (415/2021 Sb.). Kategorie jsou vytvořeny tak, aby zohledňovaly nebezpečnost z pohledu ochrany obyvatelstva:


– Kategorie 0 nepředstavující zvláštní nebezpečí,
– Kategorie I představující mírné nebezpečí,
– Kategorie II představující vyšší nebezpečí,
– Kategorie III představující vysoké nebezpečí.