Nová strategie prevence kriminality ČR

Dub 16, 2022 | Aktuality

Vláda České republiky dne 6. dubna 2022 schválila novou Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022-2027. Nová strategie navazuje na současný systém a reaguje na nové hrozby v oblasti prevence kriminality. Největším rozdílem oproti strategii předchozí je zejména rozšíření cílů strategie, které jsou v současnosti rozděleny do 7 následujících cílů:

Cíle Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027

Předchozí strategie byla přijata v roce 2016, od té doby měla na vývoj kriminality výrazný dopad zejména pandemie, která na jednu stranu obecně snížila úroveň kriminality, ale zároveň ji částečně přenesla do kyberprostoru. Avšak nižší úroveň kriminality způsobená pandemickými opatřeními se už v současnosti vrací do před-pandemických čísel, a i tento vývoj nová strategie předpokládá. Strategie však pochopitelně nereaguje na současný konflikt na Ukrajině, který bude mít bezpochyby negativní dopad i na úroveň a systém prevence kriminality.

Více informací zde