Nové sledovací technologie ve veřejných prostorech

Kvě 9, 2021 | Aktuality

Na počátku 21. století se Evropská Unie zavázala k vývoji a zavádění odpovědné, inkluzivní a humánní technologie. Pokud jde o probíhající debatu o tzv. vysoce rizikových technologiích pro dozor na veřejných prostranstvích, je technologie rozpoznávání obličeje typickým případem evropské kontroly.

Tyto technologie zdaleka nepřinášejí konsenzus, silně polarizují veřejnou debatu: evropské donucovací orgány požadují jejich přijetí a evropský průmysl je považuje za hnací sílu inovací, zatímco sdružení v oblasti lidských práv a veřejné mínění ukazují obavy.

Nová studie ukázala rostoucí rozmístění FRT ve veřejných prostorách. Odráží chuť měst a donucovacích orgánů po těchto technologiích v současném bezpečnostním kontextu, že krize Covid-19 se nezastavila. Studie rovněž zdůraznila rizika spojená s jejich nasazením. Různé technické chyby zabezpečení, ohrožení základních práv a spektrum hromadného sledování znamenají oprávněné obavy.

Více informací: ZDE

Zdroj: Studie