Novelizace prováděcí vyhlášky zákona o civilním letectví stanoví soubor pravidel k provozu bezpilotních letounů

Dub 27, 2023 | Aktuality

Počet dronů na území České republiky roste a bezpilotní létání do budoucna nabízí obrovské možnosti. Tato situace však současně vyžaduje stanovení pravidel, která se týkají všech aspektů jejich provozu.    

Souhrnná pravidla jsou obsažena v zákonu o civilním letectví a v příslušné prováděcí vyhlášce. Specifika provozu bezpilotních letounů si však vyžádala detailní pravidla vzhledem k nutnosti zejména kvalifikačních předpokladů operátorů bezpilotních letounů, což si vyžádalo změnu  prováděcí vyhlášky vyhláškou č. 98/2023 Sb. ze dne 27. března 2023. Tento předpis stanoví pro tyto kvalifikační předpoklady pevná pravidla

Více informací zde