Oběhové hospodářství a obranný průmysl

Kvě 10, 2022 | Aktuality

Koncept oběhového hospodářství je způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje již existující výrobky, suroviny a materiály. V praxi se nejedná pouze o recyklaci odpadu, ale také například o právo na opravu nebo udržitelný design produktů. Tento koncept má svoje kořeny v ekologii, ale tyto principy jsou vysoce relevantní i pro obranný průmysl.

Evropská obranná agentura (European Defence Agency, EDA) zorganizovala Fórum pro oběhovou ekonomiku v evropské obraně (Forum for Circular Economy in European Defence, IF CEED), jehož členové složeni z odborníků Členských států EU řeší, jak zefektivnit oběhové hospodářství ve výrobním řetězci Evropského obranného průmyslu pomocí sdílení informací. A to takovým způsobem, aby byla ochráněna utajovaná nebo obchodně citlivá data. Jako doporučení se například uvažuje o implementaci části Rámcové směrnice EU o odpadech nebo použití tak zvaných Digitálních produktových pasů, které slouží ke shromažďování všech relevantních dat o životním cyklu produktu.

Nedostatek kritických surovin a součástek díky zvýšení technické komplexnosti obranných technologií a závislosti na dovozu v obranném průmyslu v případě vojenského konfliktu trápí EU již delší dobu. Toto téma se však dostalo do popředí v roce 2016, kdy prezidenství Donalda Trumpa otřáslo důvěrou evropských zemí ve spolehlivost USA jako spojence v rámci NATO.

Současný stav bohužel dokázal, že ani Evropa není imunní vůči vojenským konfliktům. Tato situace zároveň vede ke drastickému zvyšování výdajů na obranu Evropských zemí. Ve spojení se zasíláním značného množství vojenského vybavení na podporu ukrajinských obránců, které bude muset být nahrazeno, bude evropský obranný průmysl pod velkým tlakem. Zároveň je také nutno vzít v potaz omezení exportu z Ukrajiny (například ocel a železná ruda) a sankce přijaté od začátku ruské invaze na obou stranách, které povedou k dalšímu omezení surovin i pro obranný průmysl.

Přijetí principů oběhového hospodářství má potenciál mírnit dopady současné situace bezpečnostního prostředí a tím i zvýšit obranyschopnost evropských zemí jednotlivě i jako celku.

Více na webových stránkách IF CEED