PARLAMENT EU PŘEDLOŽIL NOVÉ NÁVRHY PRO STRATEGII BOJE PROTI TERORISMU, 12.12.2018.

Říj 3, 2020 | Aktuality

Combating terrorism: Parliament sets out proposals for a new EU strategy

Evropský parlament přijal 12.12.2018 nelegislativní usnesení s doporučeními, které mají za úkol řešit radikalizaci, zlepšit sdílení informací, zlepšit používání dat informačních systémů a pomoci obětem terorismu. Konkrétněji se jedná o posílení úlohy EUROPOLu a eu-LISA (Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů). Poslanci také vyjádřili obavy z nedostatečné výměny dat mezi členskými státy, jejich agenturami a EU.

Návrhy
· Tvorba seznamu EU radikálních kazatelů
· Omezení nošení nožů a zakázání obzvláště nebezpečných nožů
· Intenzivnější sledování identifikovaných „vracejících se radikálních bojovníků“
· Zaznamenávání pasažérů pomocí „PNR directive“ pro soukromá letadla
· Vyloučení odsouzených teroristů od udělení azylu
· Evropský systém licencí pro odběratele výbušných prekurzorů
· Protiradikalizační opatření jako vzdělávací programy nebo programy pro věznice
· Tvorba společné definice „oběť terorismu“ na úrovni EU
· Odborná příprava úředníků EU týkající se radikalizace
· Tvorba koordinačního centra EU pro oběti terorismu (CCVT), pro pomoc obětem v případě útoku
· Zesílení vnějších hranic EU a řádné kontroly na hranicích pomocí všech relevantních databází
· Použití fondu solidarity EU k odškodnění obětí velkých teroristických útoků
· Odstranění tištěné a online propagandy podněcující násilí
· Užší spolupráce s ostatními nečlenskými státy, zejména se sousedními
· Výzva o pokračující kooperaci a výměně informací mezi EU a Spojeným královstvím
· Možnost soudních řízení zkoumajících velebení teroristických činů

Ve stejný den, kdy byly tyto návrhy projednávány, (11.12.2018), došlo k teroristickému útoku ve Štrasburku. Někteří poslanci prohlásili, že tyto návrhy mají vyplnit mezery v boji proti terorismu a útokům předejít nebo alespoň minimalizovat jejich dopad.

Více informací