Partnerství veřejného a soukromého sektoru v prevenci kriminality

Zář 10, 2023 | Aktuality

Evropská síť prevence kriminality připravila materiál na téma – Partnerství veřejného a soukromého sektoru pro potřeby prevence kriminality (Public-Private Partnerships in crime prevention – PPP). Tato partnerství jsou ve společnosti stále rozšířenější, částečně proto, že mohou nabývat různých forem v závislosti na tématu, cílech a míře zapojení jednotlivých partnerů. Vzhledem k této rozmanitosti PPP je však vytváření a pokračování partnerství spojeno s řadou výzev. Materiál popisuje a doporučuje formu trvalé spolupráce, ve které jsou všichni partneři zapojováni a odpovědni za konkrétní úkoly.

Konkrétně jsou v dokumentu představeny příklady spolupráce na jejichž základě jsou následně vyvozena doporučení pro cílové skupiny. Cílovou skupinou jsou zejména organizace obecně odpovídající za stanovení priorit, implementaci legislativy a zahájení rozsáhlých preventivních opatřeních. Autoři těchto doporučení doufají, že přispějí ke tvorbě více příležitostí pro spolupráci se soukromými partnery.

Více informací zde