POKROK V POLICEJNÍ SPOLUPRÁCI V LEGISLATIVNÍM OBDOBÍ 2014 – 2019: ROLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Říj 3, 2020 | Aktuality

Dokument představuje nejdůležitější kroky provedené EU ke zlepšení policejní spolupráce mezi roky 2014 až 2019. Bylo dosaženo značného pokroku, zejména se jedná o nové nařízení o Europolu. Vedení EU podrobně prozkoumalo možnosti policejní spolupráce a připravilo opatření k jejímu posílení. V příštím legislativním období bude jeho role spočívat především v monitorování zaváděných opatření.

Více informací