POKYNY K VYPRACOVÁNÍ PLÁNU ZABEZPEČENÍ VODY PRO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Říj 3, 2020 | Aktuality

Dokument představuje pokyny pro provozovatele vodárenských sítí k vypracování Plánu zabezpečení vody zaměřeného na snížení rizika a dopadů úmyslné kontaminace vody. Plán se dělí na plánování a přípravu, ochranu (detekce), řešení a obnovu.

Více informací