Prevence ekologické kriminality – od práva do praxe

Zář 2, 2022 | Aktuality

Evropská komise nedávno představila revizi směrnice 2008/99/ES o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního práva. Cílem je vyjasnit používané pojmy, zařadit nová odvětví trestné činnosti, zajistit účinnější, odrazující a přiměřenější sankce, podporovat přeshraniční vyšetřování a stíhání, zlepšit informované rozhodování o těchto trestných činech a zlepšit účinnost vnitrostátních řetězců prosazování. V konečném důsledku je tak cílem zvýšit efektivitu vyšetřování a stíhání trestných činů proti životnímu prostředí v celé Evropské Unii.

Úspěch evropské legislativy o trestné činnosti proti životnímu prostředí bude záviset na její implementaci členskými státy, zejména pokud jde o prevenci. Vyvinout prevenci obsahuje náročné iniciativy, které jsou účinné a schopné reagovat na měnící se okolnosti a potřeby. Navrhovaná směrnice nabízí tvůrcům politik a odborníkům příležitost získat náskok tím, že se zaváže k účinnosti prevence ekologické kriminality. Materiál Evropské sítě prevence kriminality rozebírá praktické možnosti prevence v zájmu uvedení připravovaných legislativních změn do praxe.

Více informací zde