Prevence kriminality a rizikového chování optikou Jihočeského kraje

Kvě 22, 2023 | Aktuality

Zúčastnili jsme se odborné konference “Prevence kriminality a rizikového chování optikou Jihočeského kraje“, kterou ve čtvrtek 18. května pořádal Jihočeský kraj ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity. Vzdělávací setkání se konalo pod záštitou doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D., náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí a Mgr. Ivany Chloubové, Ph.D., děkanky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.

Přednášející se ve svých příspěvcích zaměřili na problematiku radikalizačních procesů a inklinace k násilí v rámci české společnosti, zejména u dětí a dospívajících. Představili způsoby včasné detekce varovných signálů těchto projevů a diskutovali o možnosti interkulturní mediace jako prostředku pro posilování soužití různých komunit ve městě. V prostředí rozmanitosti kultur také nastínili alternativní způsoby řešení mimořádných situací pro osoby bez domova se zaměřením na zajištění ubytování a stabilizaci jejich sociální situace.

Neméně zajímavou částí přednášky byl základní přehled o problematice obchodování s lidmi a vykořisťování, přičemž přednášející představili základní formy obchodování s lidmi, legislativní rámec a stručnou historii této oblasti. Navíc přinesli praktické tipy pro prevenci a identifikaci obchodovacích situací a pro snížení kriminality a přestupků ze strany migrantů.

Druhý blok se zaměřil na migraci z pohledu cizinecké policie, přestupky na úseku cizinecké policie a problematiku nelegální migrace, zejména v souvislosti s nedávnou válkou na Ukrajině.

Rádi bychom poděkovali organizátorům a přednášejícím za velmi podnětný seminář, neboť společným úsilím a spoluprací můžeme aktivně přispět k prevenci a řešení těchto závažných problémů ve společnosti. Doufáme, že se toto setkání stane tradicí.