PRIVACY INTERNATIONAL A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Říj 3, 2020 | Aktuality

Nezávislá britská charita Privacy International zpochybňuje oprávnění subjektů, které chtějí vědět všechno o jednotlivcích, skupinách a celých společnostech. Svými aktivitami chce dosáhnout stavu společnosti, kde lidé mají kontrolu nad svými daty a technologiemi, které používají a kde nelze používat technologii k monitorování, sledování, analýze, profilování a nakonec i k manipulaci a kontrole. Jedním z prostředků k dosažení tohoto cíle je informační příručka s názvem Klíč k ochraně dat: Průvodce politikou zapojení v oblasti ochrany údajů.

Více informací