Publikování Ročenky evropské bezpečnosti pro rok 2021

Říj 24, 2021 | Aktuality

Pravidelná ročenka evropské bezpečnosti pro rok 2021 zpracovaná European Institut for Security Studies, poskytuje přehled všech těch událostí, které byly v roce 2021 významné pro evropskou bezpečnost a současně mapuje hlavní vývoj vnější činnosti Evropské Unie a její bezpečnostní a obranné politiky. Ročenka obsahuje sekce specifické pro jednotlivé světové regiony, popisuje jejich hlavní problémy, obsahuje časové harmonogramy klíčových událostí, seznamy významných dokumentů Evropské Unie, výňatky z relevantních publikací European Institut for Security Studies a rejstřík. V oblasti bezpečnostních aktivit Evropské Unie se ročenka zabývá krizovou reakcí a civilní ochranou, hybridními hrozbami. kybernetickou bezpečností, terorismem, správou hranic, kriminalitou a vesmírem. Letos ročenka obsahuje konkrétní část o mnohostranném úsilí Evropské Unie a její reakci na pandemii Covid-19. Zdravotní krize je také prominentní v geografických částech ročenky, spolu s vizuály, ilustrujícími dopady krize v konkrétních regionech a zemích.

Více informací: ZDE

Zdroj: Ročenka