RADA EVROPY PŘIJALA ŘADU OPATŘENÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OBRANY, 19.11.2018.

Říj 3, 2020 | Aktuality

EU cooperation on security and defence, Spolupráce EU v oblasti bezpečnosti a obrany

Security and Defence: Council welcomes the substantive progress made during the last two years , Evropská rada vítá výrazný pokrok za poslední dva roky v oblasti bezpečnosti a obrany EU

Defence cooperation: Council launches 17 new PESCO projects, Evropská rada zahájila 17 nových projektů v rámci spolupráce PESCO

Civilian Common Security and Defence Policy: EU strengthens its capacities to act, EU posiluje svoje kapacity v oblasti civilní společné bezpečnostní a obranné politiky

European Defence Fund: Council adopts its position, Evropská rada přijala návrh o Evropském bezpečnostním fondu

http://www.mbi.expert/documents/rada-evropy-souhrn.pdf

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/defence-security/

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/19/security-and-defence-council-welcomes-the-substantive-progress-made-during-the-last-two-years/

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/19/defence-cooperation-council-launches-17-new-pesco-projects/

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/19/civilian-common-security-and-defence-policy-eu-strengthens-its-capacities-to-act/

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/19/european-defence-fund-council-adopts-its-position/