Rada Evropy vyzývá k přísné regulaci aplikace rozpoznávání obličeje

Bře 15, 2021 | Aktuality

Rada Evropy aktuálně vyzvala k přijetí přísných pravidel, tak aby se zabránilo významným rizikům pro soukromí a ochranu údajů, které představuje rostoucí používání technologií rozpoznávání obličeje. Některé aplikace rozpoznávání obličeje by navíc měly být zcela zakázány, aby se zabránilo diskriminaci. Důvodem je výrazná obava ze zneužívání této aplikace k účelům, které kolidují s ochranou lidských práv na úseku ochrany osobních údajů.

 Více informací ZDE

Zdroj: 

https://www.coe.int/en/web/portal/-/facial-recognition-strict-regulation-is-needed-to-prevent-human-rights-violations-