Republikový výbor pro prevenci kriminality

Lis 24, 2020 | Aktuality

Dne 5. listopadu 2020 proběhlo zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen „RVPPK“), s programem:

  • Příčiny a podmínky trestní recidivy mladistvých.
  • Týmy pro mládež a jejich další fungování v návaznosti na výstupy EU projektu Rozvoj meziresortní spolupráce při řešení kriminality mládeže.
  • Realizace Systému včasné intervence v informačních systémech MPSV a jeho naplňování v praxi.  

V rámci zasedání byl obsah jednotlivých programových bodů prezentován jejich předkladateli. Zápis z jednání RVVPK je doplněn příslušnými přílohami předkladatelů.

Zdroj:
Tisková zpráva Ministerstva vnitra České republiky

https://www.mvcr.cz/clanek/tiskova-zprava-ze-zasedani-republikoveho-vyboru-pro-prevenci-kriminality-111896.aspx