Ročenka evropské bezpečnosti 2022

Led 6, 2023 | Aktuality

Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti vydal Ročenku evropské bezpečnosti 2022. Dokument podrobně shrnuje nejdůležitější události ovlivňující bezpečnost Evropské unie za rok 2021. Těmto rokům dominovaly zejména pandemie Covid 19 (ekonomická obnova a implementace opatření na další potenciální pandemické hrozby) a konflikt ve východní Evropě (koncentrace vojenských kapacit na rusko-ukrajinské hranici). Avšak zpráva shrnuje i další události jako například státní převraty v Myanmaru, Guinei a na Mali, nestabilita v Arménii, konflikt mezi Palestinou a Izraelem nebo odchod jednotek NATO z Afghánistánu. Zpráva má dvě hlavní části.

Vnější akce a prostředí EU 

Tato část popisuje celou škálu typických a nových hrozeb, kterým v současnosti Evropská unie čelí. Například klimatické změny, radikalizace na okrajích společnosti, ochrana práv menšin nebo nezákonný obchod s uměním, a to i ve spojení s hlasováním v rámci Rady bezpečnosti OSN.

Dále se tato část zabývá jednotlivými regiony. Zpráva rozebírá vývoj vztahů EU s největšími světovými ekonomikami – Spojené státy americké, Kanada, Ruská federace a Čínská lidová republika. Přibližuje také situaci sousedů Evropské unie jako Turecko, země západního Balkánu, severní Afriky, Blízkého východu a Perského zálivu.

Evropská bezpečnost a obrana

Druhá část zprávy je zaměřena na Společnou bezpečnostní a obrannou politiku EU (CSDP). Pozornost je věnovaná vojenským a civilním misím v rámci CSDP, například v balkánských zemích, oblasti Sahelu, Somálsku a na Ukrajině. Popsaná je rovněž situace vojenského potenciálu členských zemí s ohledem na počty vojenské techniky a stav Bojových uskupení Evropské unie (EUBG).

Podstatná je také část o Evropském obranném fondu (EDF) a Stálé strukturované spolupráci (PESCO) a pokrok v této oblasti – zejména v rámci ekonomické obnovy po pandemii. Dále je shrnut Koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany. Většina členských států zvýšila výdaje na obranu mezi roky 2020 až 2021. V závěru se zpráva zaměřuje na hybridní hrozby, u kterých je v současnosti velmi aktuální kybernetická bezpečnost a terorismus, a s ním související radikalizace.

Kompletní zpráva je k dispozici zde