Ročenka evropské bezpečnosti bilancuje události roku 2022

Zář 4, 2023 | Aktuality

Tak jako v minulých letech je i úkolem aktuální ročenky EUISS předložit analytický přehled klíčových událostí, které ovlivnily evropskou bezpečnost v roce 2022. Ročenka si klade za cíl poskytnout komplexní výčet EU jako mezinárodního a bezpečnostního aktéra, ale výběr musel být nutně vytvořen tak, že ne všechny země nebo regiony jsou pokryty a vypracovány stejně podrobně jako ostatní. Pro EU jasně dominovala roku 2022 ruská totální invaze na Ukrajinu v únoru 2022 a globální reakce na tuto mimořádnou a neočekávanou událost.Jako svoji reakci na stále nepřátelštější a nejistější svět přijala EU v březnu 2022, jen pár týdnů po ruském útoku na Ukrajinu, strategický kompas, který bude řídit vývoj bezpečnostnía obranné agendy EU pro příštích deset let. Ročenka evropské bezpečnosti pro uvedený rok 2022 je rozdělena do tří hlavních částí, které pokrývají:

  • (1) Reakci na ruskou invazi na Ukrajinu – První část popisuje úsilí EU o mnohostrannou angažovanost a její reakci vůči Rusku po útoku na Ukrajinu s podrobnostmi o poskytování civilní a vojenské pomoci.
  • (2) Provádění strategického kompasu pro bezpečnost a obranu – Druhá část se zaměřuje na provádění strategického kompasu a vývoj EU jako obranného aktéra. Z 80 konkrétních opatření navržených ve strategickém kompasu, mnoho jich bylo již v roce 2022 dodáno.
  • (3) Externí akce – Třetí část obsahuje pododdíl o multilateralismu a Evropském politickém společenství, stejně jako geografické a regionální kapitoly o severní Africe a Střední východ, subsaharská Afrika, Asie, Evropa a Amerika.

Výrazně geopolitický charakter materiálu je doplněn četnými statistickými údaji, včetně finančních.

Více informací zde