Rozhodnutí, inovace a spolupráce: MBI na setkání asistentů prevence kriminality

Čvn 14, 2023 | Aktuality

V pondělí 12. června jsme se zúčastnili setkání asistentů prevence kriminality se zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí a Policie ČR. Projekt Asistent prevence kriminality (APK), který se výrazně podílí na zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a působí preventivně proti extremismu a motivuje samosprávy i občany k hledání pozitivních řešení problémů, od září roku 2009 úspěšně realizuje odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra v celém Česku.

Jeho primárním cílem je snížit počet spáchaných trestných činů a přestupků v sociálně vyloučených lokalitách či lokalitách ohrožených sociálním vyloučením, zajistit vymahatelnost práva, prevenci sousedských sporů a potlačení bagatelních a latentních protiprávních činností, se kterými se Policie ČR a obecní policie v těchto lokalitách potýkají. Dalším důležitým aspektem projektu je také změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené.

Na setkání vystoupil mimo jiné i JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality na Ministerstvu vnitra s příspěvkem o aktuální podpoře, podmínkách a vybraných aspektech projektu Asistent prevence kriminality, nebo zástupce ředitelství služby pořádkové policie, který přednese příspěvek o činnosti Police ČR ve vztahu k menšinám a možným styčným plochám s APK.

Setkání bylo skvělou příležitostí sdílet zkušenosti, osvědčené postupy a výzvy, které před námi stojí. Spolupráce s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Policií ČR umožňuje inovovat a posilovat účinnost programů prevence kriminality.