Stali jsme se členy ICA

V posledních letech jsme se začali hlouběji zajímat o problematiku CPTED – Crime prevention through environmental design neboli prevence kriminality pomocí environmentálního designu. Jedná se o metodologii jak navrhovat, primárně městskou zástavbu tak, aby byla...

Workshop – Foresight and Key Enabling Technologies

Zúčastnili jsme se konference CERIS – Community for European Research and Innovation for Security na téma novinek a inovativních a klíčových technologií v oblasti bezpečnosti – Workshop on Foresight and Key Enabling Technologies. Cílem konference bylo debatovat o...

Setkání s manažery prevence kriminality krajů a obcí

Dnes 5.3.2024 začalo dvoudenní Setkání s manažery prevence kriminality krajů a obcí. Na akci jsou zastoupeni zástupci samosprávy, vyšší územní samosprávy, ale i policisté pracující na úseku prevence kriminality. Akce je organizována Odborem prevence kriminality...

Společná bezpečnostní a obranná politika EU za rok 2023

Nová výroční zpráva o implementaci Společné bezpečnostní a obranné politiky EU (CSDP) v roce 2023 představila současný stav a budoucnost bezpečnosti EU společně s největšími výzvami, kterým musí Unie v příštích letech čelit. Podobně jako v minulém roce zprávě dominuje...

Safety through building community

22. února 2024 jsme se zúčastnili konference „Safety through building community“. Webinář představil ve zkratce historii první a druhé generace CPTED (Crime prevention through environmental design) a následně se primárně zaměřil na zapojení místních komunit do...

COTakhle snídaně: … BEZPEČNOST JE KOMPLEXNÍ POJEM

Ve středu 21.2.2024 jsme se zúčastnili panelová diskuse „COTakhle snídaně: … BEZPEČNOST JE KOMPLEXNÍ POJEM“. Diskuze se zaměřila na fyzickou i kybernetickou oblast. Společně s předními českými experty jsme diskutovali o vnímání bezpečnosti ve společnosti a zejména o...