SECURING ARMS, PROTECTING CITIZENS: COUNCIL ADOPTS NEW EU STRATEGY AGAINST ILLICIT FIREARMS, SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS AND THEIR AMMUNITION,19.11.2018.

Říj 3, 2020 | Aktuality

Evropská rada přijala novou strategii EU proti nedovoleným střelným zbraním a munici. Evropská rada přijala novou strategii EU proti nedovoleným palným zbraním, ručním palným a lehkým zbraním a střelivu pro ně, s názvem „Zajištění zbraní, ochrana občanů“. Tato strategie nahrazuje strategii z roku 2005. Zohledňuje vývoj bezpečnostní situace, včetně hrozby terorismu v rámci EU a vývoje technologií v oblasti střelných zbraní.

Evropská rada přijala novou strategii EU proti nedovoleným palným zbraním, ručním palným a lehkým zbraním a střelivu pro ně, s názvem „Zajištění zbraní, ochrana občanů“. Tato strategie nahrazuje strategii z roku 2005. Zohledňuje vývoj bezpečnostní situace, včetně hrozby terorismu v rámci EU a vývoje technologií v oblasti střelných zbraní. Strategie v první řadě poukazuje na důvod zákazu těchto zbraní jako je stimulace kriminality, terorismu a nestability. Strategie podporuje jednotnost a spolupráci členských států v této problematice. Následně stanovuje čtyři cíle a konkrétní akce k naplnění těchto cílů.

Posílení legislativního rámce pomocí mezinárodních smluv, které proliferaci těchto zbraní omezí nejen v EU, ale také globálně. Implementace legislativy pro jednotlivé životní fáze zbraně tak, aby výroba, export, skladování a likvidace těchto zbraní byla bezpečná a přísně monitorovaná opět na národní, evropské a globální úrovni. Dodržování legislativy pomocí monitorování a donucovacích prostředků zahrnuje zejména činnost bezpečnostních sborů na úrovni členských států a Europolu na úrovni EU. Mezinárodní spolupráce a asistence vyzývá opět ke spolupráci na národní úrovni a stanovuje strategii pro jednotlivé regiony sousedící s EU.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/19/securing-arms-protecting-citizens-council-adopts-new-eu-strategy-against-illicit-firearms-small-arms-and-light-weapons-and-their-ammunition/