Siemens Cybersecurity 2021

Lis 28, 2021 | Aktuality

Během října a listopadu jsme se zúčastnili série webcastů pořádaných společností Siemens: Kybernetická bezpečnost 2021. I přes složitost této oblasti byly jednotlivé přednášky velice dobře vedené tak, aby problematice rozuměli i laici. Přednášky se týkají řady oblastí v problematice kybernetické bezpečnosti, například organizační pravidla pro bezpečnost ICT systémům kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví, energetice, železniční dopravě a průmyslové výrobě nebo kybernetická bezpečnost a internet věcí.

V jednotlivých segmentech se můžete seznámit s novými hrozbami a možnostmi kybernetické bezpečnosti. V mnoha případech hosté představují různé koncepty na konkrétních příkladech z praxe, které jsou velice dobře uchopitelné i pro laiky. Záznamy z jednotlivých přednášek můžete naleznout zde.