Smart city a Urban resilience

Naše činnost se zaměřuje na poradenství týkající se bezpečnostní části konceptu chytrých měst (Smart city). Našim klientům nabízíme podporu při výběru jednotlivých technologií a implementaci. Máme praktické zkušenosti s implementováním systémů internetu věcí (Internet of Things) a s celkovým posílením městské odolnosti (Urban resilience) za pomocí moderních technologií.

Smart city je koncept využívání internetu věcí (Síť fyzických zařízení a senzorů) ke sběru dat a řízení aktiv, zdrojů a služeb. Cílem chytrých měst je zlepšit životní podmínky jejich obyvatel a zároveň mohou městu pomoci efektivněji využívat omezené zdroje. Výhody plynoucí z implementování konceptu chytrého města mohou být například:

  • Uvolnění lidských zdrojů města pro komplexnější úkoly.
  • Snížení energetické náročnosti města.
  • Zkvalitnění služeb města pro obyvatele.
  • Zvýšení bezpečnosti lidí a majetku.

Z pohledu bezpečnosti existuje velký potenciál použití prvků smart city k zajištění větší bezpečnosti a odolnosti městského systému. Využití v praxi může zahrnovat například následující:

  • Monitorování a řízení dopravy za účelem plynulejší a bezpečnější dopravy.
  • Vytvoření sítě inteligentních kamerových systémů ke snížení kriminality.
  • Řízení dopravy pro potřeby bezpečnostních sborů pomocí GPS technologie.
  • Monitorování plynových a vodovodních soustav s ohledem na zamezení mimořádných událostí.

Zpět na Bezpečnostní témata