Snížení dopadu kriminality – Zkušenosti z Manchesteru

Říj 5, 2022 | Aktuality

Design for Security je konzultační společnost zaměřená na prevenci kriminality se sídlem v Greater Manchester Police. Její praxe se specializuje na designově řízenou prevenci kriminality v zastavěném prostředí.

Jde o malý tým profesionálů se zkušenostmi v oblasti plánování, architektury, krajinářské architektury a developerského průmyslu, který je akreditován k poskytování prevence kriminality a poradenství v oblasti „navrhování kriminality“. Vůdčí myšlenka spočívá v tom, že každý má právo žít v dobře navrženém, bezpečném prostředí, kde kvalita života jednotlivců a komunit není podkopávána kriminalitou nebo strachem z kriminality.

Tým spolupracuje s místními úřady, bytovými družstvy, architekty, zahradními architekty, konzultanty pro plánování a developery, aby podpořil tvorbu návrhů, které se zabývají problematikou kriminality a bezpečnosti a minimalizují budoucí příležitosti pro pachatele.

Prohlášení o dopadu kriminality (CIS) je zpráva požadovaná místními plánovacími úřady, která má být předložena s hlavními žádostmi o plánování. Někdy se o nich hovoří jako o hodnocení dopadů kriminality nebo o posouzení dopadů kriminality (DOCA). CIS však není jen zpráva, ale konzultační a hodnotící proces, který provádí Design for Security.

Proces CIS, který v roce 2006 představila policie a plánovací úřady v Manchesteru, zahrnuje identifikaci, předvídání, vyhodnocování a zmírňování dopadů kriminality a nepořádku na vývojový návrh v rané fázi procesu návrhu – ještě před přijetím rozhodnutí o plánování a přijetím závazků. Účelem CIS je zajistit, aby tvůrci návrhů zvážili zločin, nepořádek a strach ze zločinu, než se rozhodnou, zda pokračovat v nových projektech. CIS bude zahrnovat všechny požadavky na akreditaci Secured By Design, pokud by si klient přál požádat o udělení ceny.

Více informací zde