SOUHRN INFORMACÍ VE VZTAHU K EXTREMISMU A PŘEDSUDEČNÉ NENÁVISTI

Říj 3, 2020 | Aktuality

V současné době je ve vztahu k problematice extremismu k dispozici ucelený souhrn informací, které byly v letošním roce zpracovány Odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky. Jedná se o Zprávu o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu v roce 2018, Koncepci boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019 a aktuální Souhrnnou situační zprávu o problematice extremismu v České republice za druhé čtvrtletí roku 2019. Uvedené dokumenty pokrývají přehledným způsobem celé spektrum této problematiky, včetně relevantní kasuistiky a statistických údajů. Novinkou je zde pojem „předsudečná nenávist“, reagující na fakt, že vliv tradičních extremistických subjektů slábne a jejich rétoriku a aktivity postupně přebírají jiné subjekty, které nelze jednoznačně označit za extremistické. Projevy předsudečné nenávisti všeobecně označují jednání, které je motivováno nesnášenlivostí a společenskými předsudky vůči určité skupině obyvatel. Subjekty, které se dopouštějí předsudečné nenávisti zde jsou chápány jako (ve více směrech) relativně nebezpečné pro další společenský vývoj v České republice.

Více informací