SPOLEČNÁ OBRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE V POSLEDNÍCH DVACETI LETECH. (DĚDICTVÍ A AMBICE EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OBRANY.)

Říj 3, 2020 | Aktuality

Institut Evropské unie pro bezpečnostní studia (EUISS) je agenturou Unie zabývající se analýzou otázek zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky. Jejím hlavním posláním je pomáhat EU a jejím členským státům při provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), včetně společné bezpečnostní
a obranné politiky (SBOP), jakož i při dalších vnějších činnostech Unie.

Posledních 20 let společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) nás naučilo více o EU jako mezinárodním činiteli. Přestože Unie plně nesplnila ambice stanovené evropskými ministry na zasedání Evropské rady v Helsinkách
v prosinci 1999, EU si rozvinula schopnost vysílat civilní a vojenské mise
a operace. V posledních letech EU pokročila v obranné spolupráci prostřednictvím globální strategie EU s řadou nových nástrojů.

Při pohledu zpět za posledních 20 let SBOP poskytuje dokument analytický přehled klíčových historických událostí a kriticky hodnotí úspěchy a neúspěchy zaznamenané v průběhu dvou desetiletí. Řada předních analytiků think tanků
a vedoucích úředníků EU se zabývá otázkami, jako jsou institucionální design, operace a mise, schopnosti, průmysl a civilní řešení krizí.

Dokument není pouze historickým záznamem: několik kapitol se zabývá také geopolitickými výzvami, kterým EU čelí. Přispěvatelé se zabývají vznikajícími bezpečnostními výzvami, povahou přípustnosti, spojením vnitřní a vnější bezpečnosti, obranným průmyslem a civilní SBOP. Kapitoly společně zdůrazňují, že je třeba, aby EU přizpůsobila svou rétoriku o bezpečnosti a obraně schopnostem a politickým ambicím.

Více informací