Stanovisko Evropského Parlamentu k návrhu směrnice k prevenci a postihu kriminality životního prostředí v Evropské Unii

Říj 20, 2022 | Aktuality

Evropská Komise přijala v červnu letošního roku návrh zásadní novely směrnice 2008/99/ES, týkající se ochrany životního prostředí prostřednictvím trestního práva. Ke zlepšení účinnosti vyšetřování a stíhání trestných činů ve všech členských státech Evropské Unie stanoví návrh nové směrnice šest hlavních cílů:

  • vyjasnit pojmy používané v definicích trestných činů proti životnímu prostředí, které ponechávají příliš mnoho prostoru pro výklad;
  • aktualizovat směrnici tím, že do její působnosti zařadí nová odvětví trestné činnosti proti životnímu prostředí;
  • zajistit účinnější, odrazující a přiměřenější sankce definováním typů a úrovní sankcí za trestné činy proti životnímu prostředí;
  • podporovat přeshraniční vyšetřování a stíhání;
  • zlepšit informované rozhodování o trestných činech proti životnímu prostředí prostřednictvím lepšího shromažďování a šíření statistických údajů podle společných norem ve všech členských státech;
  • zlepšit účinnost vnitrostátních řetězců prosazování.

Evropský Parlament přezkoumal tento návrh na základě hodnocení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro právní záležitosti a aktuálně vydal k podanému návrhu komplexní stanovisko. V tomto stanovisku návrh zásadně upřesňuje a rozšiřuje jeho aplikaci v zájmu účinnější prevence a důraznějšího postihu tohoto typ kriminality v měřítku jak národním, tak i v měřítku celé Evropské Unie.

Více informací zde