ENISA Foresight Cybersecurity Threats for 2030

Studie "ENISA Foresight Cybersecurity Threats for 2030" popisuje komplexní analýzu a hodnocení vznikajících kybernetických hrozeb předpokládaných pro rok 2030. Studii připravila Agenturou Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA). První verze byla publikována...

Město a jeho architektura 2024

29. května 2024 jsme se zúčastnili 1. ročníku konference Město a jeho architektura 2024, pořádané Svazem měst a obcí ČR, která se konala v Kongresovém centru Praha. Konference byla zaměřena na zásadní otázky týkající se podoby a rozvoje městské a obecní architektury a...

Konference Vnitřní bezpečnost a odolnost státu II

V pondělí 27. května 2024 jsme se zúčastnili konference Vnitřní bezpečnost a odolnost státu která se úspěšně zaměřila na identifikaci a minimalizaci hrozeb a rizik pro bezpečnostní systém ČR. Diskutovali jsme o ochraně obyvatel a kritické infrastruktury před...

Dokončení projektu DiMEP

Společně s našimi partnery jsme úspěšně dokončili projekt Digitální modelování evakuačních plánů ve společensky významných objektech s prvky umělé inteligence. Tento projekt, podporovaný Ministerstvem vnitra v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026,...

Stali jsme se členy ICA

V posledních letech jsme se začali hlouběji zajímat o problematiku CPTED – Crime prevention through environmental design neboli prevence kriminality pomocí environmentálního designu. Jedná se o metodologii jak navrhovat, primárně městskou zástavbu tak, aby byla...

Workshop – Foresight and Key Enabling Technologies

Zúčastnili jsme se konference CERIS – Community for European Research and Innovation for Security na téma novinek a inovativních a klíčových technologií v oblasti bezpečnosti – Workshop on Foresight and Key Enabling Technologies. Cílem konference bylo debatovat o...