Aktuální postoj Evropského Parlamentu k návrhu datového zákona

Data jsou zásadní pro inovace podniků a veřejných orgánů. například pro tréninkové algoritmy a formování chytrých měst. Většina průmyslových dat však zůstává nevyužita nebo je jejich hodnota soustředěna v rukou relativně malého počtu velkých společností. To je důvod,...

Zúčastnili jsme se konference na téma NIS2 ve vodním hospodářství

23.2.2023 jsme se zúčastnili konference na téma „Kybernetická bezpečnost ve vodárenství v kontextu NIS2“. Konference byla pořádaná Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK). Samotná konference probíhala ve 4 přednáškách: Kybernetická bezpečnost ve...

Horizont Evropa – Civilní bezpečnosti pro společnost

Evropská komise vydala 6. prosince 2022 přehled výzev v rámci programu Horizont Evropa pro roky 2023 a 2024 v Klastru 3 – Civilní bezpečnosti pro společnost. V této oblasti bylo na toto období vytvořeno 42 výzev o celkovém rozpočtu téměř 320 milionů Euro. Lepší...