Situace a trendy terorismu v Evropské unii

Výroční zpráva Europolu o situaci a trendech v oblasti terorismu obsahuje statistické údaje, popisuje hlavní vývoj a trendy, týkající se situace v oblasti terorismu v EU v roce 2021. Je založena na ověřených kvalitativních a kvantitativních údajích poskytnutých...

Webinář EUCPN: Hodnocení projektů prevence kriminality

Zúčastnili jsme se webináře na téma Hodnocení projektů prevence kriminality, pořádaný Evropskou sítí prevence kriminality (EUCPN) – EUCPN webinar: the evaluation of crime prevention konaného v úterý 25.10.2022. Přednášku vedl výzkumný pracovník EUCPN Stijn Aerts...