Certifikační novela zákona o kybernetické bezpečnosti

Dne 5. srpna 2022 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o kybernetické bezpečnosti. Zákon připravil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) s cílem adaptovat český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU se zkráceným názvem „akt o...

Aplikace pseudonymizační techniky ve zdravotnictví

Zdravotnický sektor má díky velkému objemu dat kapacitu zlepšit diagnostiku a modelování klinických výsledků, pomoci vyhodnotit strategie včasné intervence atd. Technologický pokrok ve zdravotnictví tvoří rostoucí poptávku po velkých lékařských databankách, které by...

Výsledky spolupráce PESCO byly poprvé nasazeny do akce

Výsledky projektů v rámci Stálé strukturovaná spolupráce PESCO (společné obranné projekty členských států podpořené Evropskou unií) byly poprvé nasazeny do akce. Jedná se o projekt Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security (Kybernetické...