Aktuální postoj Evropského Parlamentu k návrhu datového zákona

Data jsou zásadní pro inovace podniků a veřejných orgánů. například pro tréninkové algoritmy a formování chytrých měst. Většina průmyslových dat však zůstává nevyužita nebo je jejich hodnota soustředěna v rukou relativně malého počtu velkých společností. To je důvod,...

Zúčastnili jsme se konference na téma NIS2 ve vodním hospodářství

23.2.2023 jsme se zúčastnili konference na téma „Kybernetická bezpečnost ve vodárenství v kontextu NIS2“. Konference byla pořádaná Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK). Samotná konference probíhala ve 4 přednáškách: Kybernetická bezpečnost ve...

Certifikační novela zákona o kybernetické bezpečnosti

Dne 5. srpna 2022 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o kybernetické bezpečnosti. Zákon připravil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) s cílem adaptovat český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU se zkráceným názvem „akt o...