„Crowd Science“ jako vynořující se odborná disciplína

9.6.2022 jsme se zúčastnili konference Ochrana měkkých cílů 2022. MBI reprezentoval doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., který přednesl přednášku na téma – „Crowd Science“ jako vynořující se odborná disciplína. V přednášce je představena historie problematiky a...

Certifikování Metodiky ochrany veřejné společenské události

19.9.2022 Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vydalo osvědčení o certifikaci pro Metodiku ochrany veřejné společenské události. Tato metodika je výsledkem projektu VH20202021056 – Minimalizace rizik vzniku událostí...

Zúčastnili jsme se workshopu: Dny bezpečnosti v kultuře

Ve dnech 14. až 15. prosince proběhl workshop Dny bezpečnosti v kultuře zaměřený na analýzu, plánování a řešení bezpečnosti v odvětví kultury. Workshop byl pořádán zejména pro kulturní instituce a odbornou veřejnost. MBI se konference zúčastnila prostřednictvím pana...