Ročenka evropské bezpečnosti 2022

Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti vydal Ročenku evropské bezpečnosti 2022. Dokument podrobně shrnuje nejdůležitější události ovlivňující bezpečnost Evropské unie za rok 2021. Těmto rokům dominovaly zejména pandemie Covid 19 (ekonomická obnova a implementace...

Oběhové hospodářství a obranný průmysl

Koncept oběhového hospodářství je způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje již existující výrobky, suroviny a materiály. V praxi se nejedná pouze o recyklaci odpadu, ale také...

Výroční zpráva Evropské obranné agentury 2021

25.3. Evropská obranná agentura (EDA) zveřejnila výroční zprávu za rok 2021. Zpráva shrnuje činnost agentury v minulém roce zejména ve spojení s nástroji, které EDA administruje v rámci Evropské unie (EU) – CARD, PESCO a EDF. Konkrétně se jedná o...

Výsledky spolupráce PESCO byly poprvé nasazeny do akce

Výsledky projektů v rámci Stálé strukturovaná spolupráce PESCO (společné obranné projekty členských států podpořené Evropskou unií) byly poprvé nasazeny do akce. Jedná se o projekt Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security (Kybernetické...

Vyjádření týmu MBI k současné situaci na Ukrajině

Vzhledem k našemu profesnímu zaměření se chceme vyjádřit k současnému konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Uvědomujeme si, že situace, která k tomuto tragickému konfliktu vedla, není jednoduchá vzhledem k občanské válce, která zmítá Ukrajinou již 8 rokem. Avšak...