Oběhové hospodářství a obranný průmysl

Koncept oběhového hospodářství je způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje již existující výrobky, suroviny a materiály. V praxi se nejedná pouze o recyklaci odpadu, ale také...

Výroční zpráva Evropské obranné agentury 2021

25.3. Evropská obranná agentura (EDA) zveřejnila výroční zprávu za rok 2021. Zpráva shrnuje činnost agentury v minulém roce zejména ve spojení s nástroji, které EDA administruje v rámci Evropské unie (EU) – CARD, PESCO a EDF. Konkrétně se jedná o...

Výsledky spolupráce PESCO byly poprvé nasazeny do akce

Výsledky projektů v rámci Stálé strukturovaná spolupráce PESCO (společné obranné projekty členských států podpořené Evropskou unií) byly poprvé nasazeny do akce. Jedná se o projekt Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security (Kybernetické...

Vyjádření týmu MBI k současné situaci na Ukrajině

Vzhledem k našemu profesnímu zaměření se chceme vyjádřit k současnému konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Uvědomujeme si, že situace, která k tomuto tragickému konfliktu vedla, není jednoduchá vzhledem k občanské válce, která zmítá Ukrajinou již 8 rokem. Avšak...

Studie využití umělé inteligence k vojenským účelům

Evropská obranná agentura (EDA) publikovala studii zaměřenou na analýzu využití technologií umělé inteligence k automatické detekci, rozpoznávání, identifikaci a sledování malých, rychle se pohybujících cílů pro vojenské účely. Na základě studie EDA navrhla Členským...