Horizont Evropa – Civilní bezpečnosti pro společnost

Evropská komise vydala 6. prosince 2022 přehled výzev v rámci programu Horizont Evropa pro roky 2023 a 2024 v Klastru 3 – Civilní bezpečnosti pro společnost. V této oblasti bylo na toto období vytvořeno 42 výzev o celkovém rozpočtu téměř 320 milionů Euro. Lepší...

Věda o davu jako potenciální vědecká disciplína?

Náš kolega doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. publikoval studii na téma – Věda o davu jako potenciální vědecká disciplína? Do odborného časopisu Institutu ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru České republiky – The science for population protection. ...

„Crowd Science“ jako vynořující se odborná disciplína

9.6.2022 jsme se zúčastnili konference Ochrana měkkých cílů 2022. MBI reprezentoval doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., který přednesl přednášku na téma – „Crowd Science“ jako vynořující se odborná disciplína. V přednášce je představena historie problematiky a...

Certifikování Metodiky ochrany veřejné společenské události

19.9.2022 Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vydalo osvědčení o certifikaci pro Metodiku ochrany veřejné společenské události. Tato metodika je výsledkem projektu VH20202021056 – Minimalizace rizik vzniku událostí...

Manuál: Buďte připraveni – Informujte se – Nenechte se zaskočit

Rádi bychom upozornili na příručku, vytvořenou pro občany ČR za účelem přípravy na mimořádné události. Chcete vědět, jak připravit evakuační zavazadlo, jak se zachovat při nepokojích nebo vyhlášení poplachu? Vše se můžete dozvědět zde. Zdůrazňujeme, že i přes současné...