Zákon proti šíření teroristického obsahu online

Parlament České republiky přijal zákon č. 67/2023 Sb. ze dne 15. února 2023 o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online. Tento zákon vznikl z důvodu adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského Parlamentu a Evropské Rady ze dne 29. dubna...

Protiteroristické politiky, opatření a nástroje v Evropské Unii

Politické oddělení Evropského parlamentu pro práva občanů a ústavní záležitosti, na žádost Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), zadalo zpracování obsáhlé studie s cílem poskytnout základní informace a politická doporučení týkající se...