Partnerství veřejného a soukromého sektoru v prevenci kriminality

Evropská síť prevence kriminality připravila materiál na téma – Partnerství veřejného a soukromého sektoru pro potřeby prevence kriminality (Public-Private Partnerships in crime prevention – PPP). Tato partnerství jsou ve společnosti stále rozšířenější, částečně...

Ročenka evropské bezpečnosti bilancuje události roku 2022

Tak jako v minulých letech je i úkolem aktuální ročenky EUISS předložit analytický přehled klíčových událostí, které ovlivnily evropskou bezpečnost v roce 2022. Ročenka si klade za cíl poskytnout komplexní výčet EU jako mezinárodního a bezpečnostního aktéra, ale výběr...

Projekt Evropské obranné agentury – INTERACT

Projekt řízený Evropskou obrannou agenturou (EDA) INTERACT (Interoperability Standards for Armed Forces Unmanned Systems) si dává za cíl vytvořit společný standard pro autonomní systémy používaných v obraně. Úspěšná implementace projektu by měla znamenat jednoduší...

The Stockholm Criminology Symposium

12. až 14. června proběhlo ve Stockholmu „The Stockholm Criminology Symposium“ organizované švédským ministerstvem vnitra. Jedná se o událost s téměř 20-letou tradicí. Smyslem tohoto setkání je vytvořit prostor pro diskuzi v oblasti trestní politiky mezi odborníky,...

Moderní technologie a lidská práva

Stále rychlejší rozvoj umělé inteligence vyvolává naléhavou potřebu stanovení takového obecného právního rámce, který tento rozvoj nebude brzdit, ale současně zabrání jejímu lákavému zneužívání k potlačování lidských práv a svobod. Evropská Unie si je této situace...

Německý kongres prevence kriminality – „Krize a prevence“

12. a 13. června se uskutečnil v německém Mannheimu 28. ročník Německého kongresu prevence kriminality na téma Krize a prevence. Jednotlivé příspěvky se konkrétně věnovaly vnímání dopadů, řešeními a preventivními přístupy k řešení současných krizí. Zejména...

Spolupráce na projektu zefektivnění evakuačních řešení  

Společně s týmy z VDT Technology, Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT) a Gatum Group s.r.o. jsme se zapojili do inovativního projektu digitálního modelování. Cílem projektu je využít prvky umělé inteligence k vylepšení evakuačních plánů ve...