THE COUNCIL OF EUROPE ADOPTS A NEW COUNTER-TERRORISM STRATEGY FOR 2018-2022

Říj 3, 2020 | Aktuality

In response to the acute terrorist threat in Europe, the Council of Europe today adopted a new strategy based on prevention, prosecution and protection, including assistance to victims.

Evropská rada přijala novou ‎‎strategii‎‎ zaměřenou na prevenci, stíhání a ochranu včetně pomoci obětem v reakci na akutní hrozby terorismu v Evropě.

„Musíme zlepšit schopnost našich členských států předcházet a bojovat proti terorismu v plném souladu s lidskými právy a právním státem. Tato strategie bere v úvahu rostoucí teroristickou hrozbu a měla by poskytnout evropským vládám další, efektivní prostředky na reakci, „uvedl generální tajemník Thorbjørn Jagland. Strategie má tři základní úkoly. Předcházet terorismu (Prevention), účinné trestní stíhání teroristů (Prosecution) a ochranu před terorismem (Protection)

Předcházet terorismu pomocí trestního práva a donucovacích prostředků s úkolem narušit teroristické útoky nebo jejich přípravu. Zahrnuje dlouhodobé protiopatření k předcházení radikalizace vedoucí k terorismu, náboru členů, šíření radikálních ideologií a financování terorismu. Prevence vychází ze souborů ukazatelů pro posouzení rizika činů zradikalizovaných jedinců a z osvědčených postupů k předcházení a potírání radikalizace včetně propagandy terorismu na internetu. Trestní stíhání teroristů tak, aby byly jednotlivé činy vyšetřeny co nejefektivněji a nejrychleji prostřednictvím soudní a mezinárodní spolupráce. Z tohoto důvodu vypracovává pokyny pro společné postupy k provádění vyšetřování a stíhání nadnárodní organizované trestné činnosti a terorismu.

Ochrana se vztahuje na všechny osoby nacházející se na území EU včetně ochrany potencionálních cílů, kritické infrastruktury a veřejných prostor. Ochrana zahrnuje deradikalizaci ve světle sociální reintegrace, jež vychází mimo jiné i z hrozby, kterou představují odsouzení teroristé ve věznicích šířící svoji propagandu. Ochrana zahrnuje také poskytování pomoci a podpory obětem.

More information

More information