THE MINISTRY OF HEALTH HAS CREATED A SPECIAL-PURPOSE GRANT PROGRAM TO ENHANCE THE PROTECTION OF SOFT TARGETS.

Říj 3, 2020 | Aktuality

MBI has created a team of experts specializing in medical services.

Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo účelový dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů. Dotační program je neinvestičního charakteru a je zaměřen zejména na provedení nezbytných analýz ohrožení měkkých cílů, stanovení konkrétních opatření, zpracování bezpečnostních plánů, nastavení systému ochrany měkkých cílů , školení zaměstnanců a dalších opatření, které povedou k zajištění ochrany měkkých cílů v letech 2017- 2020. MBI proto vytvořilo tým odborníků se specializací na zdravotnické provozy, kteří jsou připraveni pomoci managementům zdravotnických zařízení využít tuto podporu v souladu s jejich potřebami tak, aby byla zajištěna maximální možná ochrana pacientů a jejich personálu.

More information