The Stockholm Criminology Symposium

Čvc 24, 2023 | Aktuality

12. až 14. června proběhlo ve Stockholmu „The Stockholm Criminology Symposium“ organizované švédským ministerstvem vnitra. Jedná se o událost s téměř 20-letou tradicí. Smyslem tohoto setkání je vytvořit prostor pro diskuzi v oblasti trestní politiky mezi odborníky, kteří se touto tématikou zabývají. Sympozium se tradičně skládá ze dvou částí – témata zaměřená na současnou problematiku kriminologie a témata spojená s projektem, který je výhercem ceny konference.

Nositelem ceny konference tohoto ročníku byl výzkum profesorky Beatriz Magaloni o vztahu mezi chudobou a kriminalitou v Latinské Americe, zejména v Mexiku a Brazílii. Tento výzkum se promítl mimo jiné i do reformy mexické trestní politiky. Během konference zaznělo mnoho zajímavých příspěvků. Chtěli bychom vyzdvihnout zejména následující:

  • Rizikové faktory radikalizace – Příspěvek zaměřený na radikalizaci z různých pohledu, například za pomoci tradičních médií, spojení radikalizace s duševními poruchami a role rodiny v tomto procesu.
  • Nové formy dat a datové analýzy – Příspěvek zaměřený na využití Big Data, umělé inteligence a cloudových technologií pro interaktivní mapování zločinu, využívání šifrovaných chatů v organizovaném zločinu a odhadování velikosti populace pachatelů v prostředí Latinské Ameriky.
  • Lokální rozdíly ve strachu z kriminality a vnímání bezpečí – Příspěvek zaměřený na objasnění rozdílů ve vnímání kriminality mezi městkou a venkovskou populací.

Záznam z konference je dostupný online