Prevence ekologické kriminality – od práva do praxe

Evropská komise nedávno představila revizi směrnice 2008/99/ES o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního práva. Cílem je vyjasnit používané pojmy, zařadit nová odvětví trestné činnosti, zajistit účinnější, odrazující a přiměřenější sankce, podporovat...

Situace a trendy terorismu v Evropské unii

Výroční zpráva Europolu o situaci a trendech v oblasti terorismu obsahuje statistické údaje, popisuje hlavní vývoj a trendy, týkající se situace v oblasti terorismu v EU v roce 2021. Je založena na ověřených kvalitativních a kvantitativních údajích poskytnutých...