VYHODNOCENÍ STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY V ČESKÉ REPUBLICE NA LÉTA 2016 -2020 A AKČNÍHO PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY NA LÉTA 2016-2020 ZA ROK 2018

Říj 3, 2020 | Aktuality

Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016-2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016-2020 za rok 2018 je zaměřeno na stav realizace pěti hlavních strategických cílů, které jsou rozděleny do 98 cílů specifických. Statistické údaje a podrobné hodnocení jednotlivých úkolů je doprovázeno konstatováním nutnosti podpory neziskového sektoru a plného využívání kapacit vědecko-výzkumných organizací.

Více informací