Vyjádření týmu MBI k současné situaci na Ukrajině

Úno 28, 2022 | Aktuality

Vzhledem k našemu profesnímu zaměření se chceme vyjádřit k současnému konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Uvědomujeme si, že situace, která k tomuto tragickému konfliktu vedla, není jednoduchá vzhledem k občanské válce, která zmítá Ukrajinou již 8 rokem. Avšak jakákoli vojenská agrese vůči svrchovanému státu ze strany Ruské federace je absolutně nepřípustná.

Se smutkem sledujeme vývoj současné situace, která může vyústit pouze ke zhoršení současné situace jak pro běžného člověka, tak i pro stav globálního bezpečnostního prostředí. Jako největší tragédii tohoto konfliktu chápeme následující:

  • Ukrajina ponese jizvy tohoto konfliktu po mnoho desetiletí. Ztracené životy, permanentní škody na fyzickém a psychickém zdraví obyvatel a zdrcující poškození infrastruktury a majetku přinesou pouze a jenom další utrpení.
  • Zhoršení vztahu mezi západními zeměmi a Ruskou federací zvýší riziko nových hybridních konfliktů a možnost globálního konfliktu, který by byl katastrofální pro celé lidstvo.
  • Vystupňovaná hrozba jaderného konfliktu zvýší riziko proliferace jaderného arsenálu a vymaže desetiletí snahy v oblasti jaderného odzbrojování.
  • Sankce uvalené na Ruskou federaci budou mít negativní dopady na ruskou veřejnost, která bude zbytečně trpět kvůli tomuto rozhodnutí vojenské intervence.
  • Obyvatelé evropských zemí se budou muset smířit se zvýšením cen v rámci narušení dodavatelského řetězce.
  • Evropské systémy sociální péče a podpory budou zatíženy vysokými náklady díky nutnosti přijmout velké množství válečných uprchlíků.

Z našeho pohledu nezbývá nic jiného, než doufat v co nejrychlejší příměří a obnovení suverenity Ukrajiny.

Tým Mezinárodního bezpečnostního institutu