Výroční zpráva Evropského Parlamentu o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky v roce 2021

Led 12, 2022 | Aktuality

Evropský Parlament vydal obsáhlou faktografickou výroční zprávu o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské Unie v roce 2021. Z geopolitického hlediska zde hodnotí významné mezinárodní události uplynulého období, společně s hodnocením pozice Evropské Unie a zdůrazněním potřeby jejího dalšího úsilí a větší angažovanosti v této oblasti v příštím období. Zdůrazněno je zejména riziko existence nových a vyvíjejících se hrozeb, celosvětová militarizace a nestabilní sousedství Evropské Unie na východě a jihu.

Materiál obsahuje informace rozdělené do těchto úseků:

 • Mise a operace Společné bezpečnostní a obranné politiky v roce 2020 – hodnocení a doporučení.
 • Odolnější Unie: zajištění přístupu ke sporným strategickým prostorům a posílení vzájemné pomoci a bezpečnosti mezi členskými státy.
 • Obrana svobody pohybu na moři.
 • Boj proti hybridním hrozbám.
 • Zachování prostoru a vzdušné suverenity Unie.
 • Ochrana strategické infrastruktury.
 • Rozvoj civilních a vojenských schopností, zlepšování procesů a rozvoje a zajištění jejich soudržnosti.
 • Budování silnějších obranných partnerství a podpora suverenity partnerských zemí.
 • Obrana multilateralismu v oblasti kontroly zbrojení, odzbrojení a nešíření.
 • Posílení dialogu, partnerství a spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany.
 • Zlepšení evropské správy Společné obranné a bezpečnostní politiky.

Více informací zde