Webinář EUCPN: Hodnocení projektů prevence kriminality

Říj 27, 2022 | Aktuality

Zúčastnili jsme se webináře na téma Hodnocení projektů prevence kriminality, pořádaný Evropskou sítí prevence kriminality (EUCPN) – EUCPN webinar: the evaluation of crime prevention konaného v úterý 25.10.2022. Přednášku vedl výzkumný pracovník EUCPN Stijn Aerts Ph.D.

Prezentace byla rozdělena na dva hlavní segmenty. V prvním byly představeny důvody, proč se hodnocení projektů prevence kriminality v Evropské unii zřídka dostává do praxe – hlavními problémy jsou zejména nedostatek finančních prostředků a nedostatek interních odborných znalostí. Na tyto problémy se EUCPN snaží reagovat vytvořením tréninkového programu pro relevantní pozice v praxi. Jedná se o 2-denní tréning skládající se z 8 kroků. Tréninkový program se v současnosti připravuje a EUCPN oznámí jeho dokončení a další postup týkající se plánování konkrétních kurzů.

V druhé části přednášky byl představen konkrétní přístup EUCPN k hodnocení. Tento přístup je založen na třech hlavních bodech.

Výběr vhodného typu hodnocení

Jedná se zejména o identifikování, co se bude hodnotit – příprava projektu, implementace projektu anebo dopady projektu. S tím také souvisí nutnost stanovit období, za jaké se bude hodnocení projektu provádět – před, během nebo po ukončení projektu.

Metodický postup

Po zvolení typu hodnocení je následně nutné nastavit logický přístup ke zpracování hodnocení. Přednáška obsahovala řadu konceptů a příkladů dobré praxe. Například způsob zapojení zainteresovaných stran, příklady kvantitativních a kvalitativních indikátorů nebo způsob monitorování.

Rozšířit výsledky a jednat podle nich

V této části byl zdůrazněn správný přístup k výsledkům hodnocením. Ačkoliv se může tato část tvářit jako samozřejmost, v praxi jsou však často situace, kdy jsou hodnocení do určité míry ignorována. Proto by měla být součástí hodnocení i povinnost hodnotitelů šířit výsledky na správná místa za účelem implementace zjištění hodnotícího procesu.

Webinář byl ukončen prostorem na otázky, kdy většina z nich směřovala právě k připravovanému tréninkovému programu EUCPN k hodnocení projektů prevence kriminality. Závěrem bychom chtěli dodat, že jsme si odnesli řadu nových poznatků a námětů k zamyšlení. Chtěli bychom tímto poděkovat týmu EUCPN za výborně odvedenou práci.