Working paper – Počítání davu jako dílčí aktivita, související s řízením davu

Dub 9, 2024 | Aktuality

Autor: doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D.

Anotace: Počítání davu (crowd counting) představuje relativně samostatně prezentovatelnou dílčí disciplinu „řízení davu“ (crowd management), zde dominantně ve vztahu k bezpečnostním prioritám a aspektům problematiky. Je potřeba znát určité číselné údaje, aby bylo zřejmé, kolik času zaberou určité procesy (odbavování příchozích, přesuny v rámci areálu, evakuace osob atd.). Bez zajímavosti není ani sekundární rozměr tématu, tedy mediální, informační či přímo dezinformační agenda, kdy je velikost určitého davu nadhodnocována či podhodnocována, podle priorit či motivace konkrétního autora.

Klíčová slova: Počítání davu, podpůrné nástroje, procesy, informace.

Dokument naleznete zde