Working paper: Vzájemný vztah počasí, registrované kriminality a jiných forem protiprávního jednání

Říj 23, 2023 | Aktuality, Pracovní listy

Ve spolupráci se špičkovými odborníky v oboru jsme připravili Working paper na téma vztahu mezi počasím a kriminalitou. V rámci tohoto dokumentu je představena řada studií, které se touto problematikou zabývaly a jejich nejdůležitější výsledky. Dále je problematika přiblížena i v našich podmínkách.

Autoři: doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D.; plk. Martin BOHMAN, Ph.D.; Mgr. Marie MAŠKOVÁ; Mgr. Petr KLÍMA, MPA

Anotace: Možná souvislost mezi počasím a kriminálními aktivitami je v moderním smylsu slova studována již bezmála 200 let. Spekulace jsou ve stále větší míře nahrazovány řečí čísel, nakolik určité prostory pro nejistotu zde stále existují. Počasí je vnímáno jako jeden z aspektů fyzického prostředí, který může vykazovat zásadní vliv na lidské chování. Zároveň se jedná o aspekt vděčný z hlediska popularizace vědy, respektive zajímavý pro nejširší veřejnost. Vedle zahraničních či nadnárodních výstupů je zde i indikativní zmínka o situaci v České republice.

Klíčová slova: Klima, klimatické poměry, registrovaná kriminalita, vzájemná vazba a vztah.

Dokument naleznete zde