Zajištění bezpečnosti států Evropské unie pomocí vědy a výzkumu

Dub 3, 2023 | Aktuality, Pracovní listy

Evropská Komise souhrnně informuje o projektech výzkumu a inovací, zaměřených na tvorbu lepšího zajištění civilní bezpečnosti států Evropské Unie.

Výzkum civilní bezpečnosti EU poskytuje vládám, orgánům EU a vnitrostátním orgánům, podnikům a výzkumníkům inovace, moderní technologie a údaje o tématech strategického významu pro bezpečnost Evropy. Ty sahají od boje proti zločinu a terorismu po posílení správy vnějších hranic, zajištění naší kybernetické bezpečnosti a pomoc naší společnosti připravit se na katastrofy způsobené změnou klimatu.

Jako politické priority EU jsou chápány: ochrana před zločinem a terorismem, účinné řízení vnějších hranic EU, spolehlivý, robustní a odolný provoz infrastruktur, zvýšená kybernetická bezpečnost a společnost odolná vůči katastrofám.

Materiál vysvětluje význam výzkumu a inovací v oblasti civilní bezpečnosti, zabývá se zdroji financování relevantních projektů, popisuje jejich obsah a současně představuje jejich hlavní dosažené výsledky.

Více informací zde