Zákon proti šíření teroristického obsahu online

Bře 26, 2023 | Aktuality

Parlament České republiky přijal zákon č. 67/2023 Sb. ze dne 15. února 2023 o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online. Tento zákon vznikl z důvodu adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského Parlamentu a Evropské Rady ze dne 29. dubna 2021 o potírání šíření teroristického obsahu online, kterým se stanoví pravidla proti zneužívání hostingových služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu online. Zákon nabude účinnosti dnem 30. března 2023. Hlavní funkce zákona:

  • Vydávání příkazů k odstranění, které zavazují poskytovatele hostingových služeb, aby zpravidla do 1 hodiny odstranil nebo znepřístupnil konkrétně označený teroristický obsah.
  • Přezkum přeshraničních příkazů k odstranění.
  • Dlouhodobá práce s těmi poskytovateli hostingových služeb, kteří budou skutečně vystaveni teroristickému obsahu a budou povinni zavést účinná zvláštní opatření, aby výskyt teroristického obsahu v rámci svých hostingových služeb omezili.
  • Správní trestání v případě neplnění některých povinností.

Právní úprava dále upravuje následující oblasti: modality přezkumu jednotlivých rozhodnutí příslušných orgánů, výměnu informací a spolupráci mezi příslušnými orgány, jakož i způsob komunikace příslušných orgánů mezi sebou, s příslušnými orgány jiných členských států a v neposlední řadě s poskytovateli hostingových služeb.

Podle právní úpravy budou k provádění úkonů kompetentní tyto orgány: Policie ČR (její útvar, jehož úkolem je boj proti terorismu, bude orgán oprávněný nařizovat odstranění teroristického obsahu), Ministerstvo vnitra (přezkum přeshraničních příkazů k odstranění). Český telekomunikační úřad (cílený správní dohled nad prováděním zvláštních opatření a vymáhání pokut za přestupky.

Více informací zde