Zkušenosti z konference Národní dny prevence 2023

Říj 19, 2023 | Aktuality

V úterý a ve středu 10. a 11. října 2023 jsme se aktivně zapojili do konference Národní dny prevence 2023, která se konala v Ostravě. Konference nabídla mnoho příležitostí pro růst a získání přehledu o aktuálních trendech v oblasti prevence kriminality.

MBI zastupoval ředitel JUDr. Tomáš Koníček, který společně s Doc. Ing. Luborem Hruškou, Ph.D., (ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.) představil výzkumný projekt Měření úspěšnosti programů a projektů prevence kriminality (VC20232026014), který v současnosti MBI zpracovává ve spolupráci s ACCENDO.

Naše účast na této události nás naladila na nejnovější trendy a inovace v oblasti prevence kriminality. Byli jsme svědky přednášek od předních odborníků, kteří nám poskytli pohled do budoucnosti prevence. Diskuse, které jsme vedli s dalšími účastníky, byly velice inspirující. Jmenovitě bychom rádi vyzdvihli následující příspěvky:

  • Prevence kriminality a její praktická aplikace (Ing. Viktor Šoltés, PhD., prof. Ing. Andrej Veľas, PhD., Fakulta bezpečnostního inženýrství Žilinské univerzity v Žilině): Tato přednáška přinesla zajímavý pohled našich sousedů na ochranu měkkých cílů se zaměřením na školská a zdravotnická zařízení na základě technických norem.
  • Tvorba norem v oblasti prevence kriminality (Lenka Rachačová, Česká agentura pro standardizaci): Zajímavý příspěvek, který přiblížil proces tvorby standardů pro oblast prevence kriminality.
  • Aktuální trendy v kyberprevenci (plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, Policie ČR): Pro potřeby naší činnosti se vždy rádi informujeme o trendech v oblasti kyberekriminality, která je v současnosti tou nejrychleji se vyvíjející formou kriminality. Příspěvek nabídl nový pohled na tuto problematiku očima Policie ČR.

Chtěli bychom poděkovat celému týmu, který naši účasti na této konferenci umožnil a všem, kteří sdíleli své myšlenky a poznatky. Tato událost nám přinesla potřebné zkušenosti, které budou mít dlouhodobý dopad na naši práci. Zároveň se těšíme na další ročník.